085 485 54 44
VDO partner

Analoge en digitale tachograaf

Invoering digitale tachograaf

Vanaf 1 mei 2006 moeten nieuwe voertuigen zijn voorzien van een digitale tachograaf. Door het gebruik van een bestuurderskaart en het opslaan van de gegevens in de tachograaf zelf is het moeilijker geworden om te manipuleren met de geregistreerde gegevens. Het apparaat biedt meer inzicht in de rij- en rusttijden. Deze gegevens zijn daardoor efficiënter te controleren. Ondernemers in het personen- en goederenvervoer kunnen de gegevens die de digitale tachograaf registreert ook gebruiken voor hun eigen bedrijfsadministratie. 

 

De tabel hieronder laat zien welke de taken en nieuwe verantwoordelijkheden vereist zijn sinds de invoering van digitale tachografen.

 

Analoge tachograaf Digitale tachograaf
   
Voorbereiding door het bedrijf Voorbereiding door het bedrijf
In elk voertuig moeten voldoende relevante tachograafschijven aanwezig zijn. De digitale tachograaf is al geactiveerd voordat het voertuig wordt afgeleverd. Een erkende werkplaats moet vervolgens binnen 14 dagen de digitale tachograaf van het voertuig kalibreren en het voertuigkenteken invoeren
In de vestiging van het bedrijf moet een beveiligde opslaglocatie voor tachograafschijven ter beschikking worden gesteld. Elk bedrijf beschikt over minstens één bedrijfskaart.
  Elke chauffeur moet zijn chauffeurskaart bij zich hebben.
  In de digitale tachograaf moet printerpapier worden ingebracht. We raden aan om te zorgen dat er voldoende reserverollen printerpapier in de auto aanwezig zijn.
   
Archiveren van data Archiveren van data
De tachograafchijven moeten gedurende tenminste twee jaar bewaard worden. De chauffeurskaartdata moet worden uitgelezen en minstens eens per 21 dagen* elektronisch worden gearchiveerd.
  De data op de digitale tachograaf moet minstens eens per 3 maanden* worden uitgelezen en elektronisch gearchiveerd.
  Gearchiveerde data moet minstens 1 jaar lang worden bewaard*. Ook moeten er back-ups van de data worden gemaakt en zo nodig moet aangetoond kunnen worden dat er inderdaad back-ups zijn.
  Overeenkomstig de relevante regelgeving voor rijdend personeel moet de data worden gewist nadat de bewaarplicht voor dataopslag is verstreken.

 

* De wetgeving kan per land verschillen en moet als zodanig worden aangehouden. Volgens de fiscus of CAO regeling kan de bewaarplicht langer zijn.