085 485 54 44
VDO partner

Informatie over wet- en regelgeving

Wat is wettelijk vereist?

Sinds mei 2006 dienen alle van een nieuw kenteken voorziene voertuigen voor goederenvervoer zwaarder dan 3,5 ton en voertuigen voor vervoer van meer dan 9 passagiers, inclusief de bestuurder, te zijn uitgerust met een digitale tachograaf, overeenkomstig Regeling (EC) Nr. 561/2006.

 

Alle voertuigdata afkomstig van digitale tachografen en bestuurdersdata van bestuurderskaarten moeten worden gearchiveerd in overeenstemming met de wettelijke voertuig voorschriften. Per bedrijf moet er minstens één bedrijfskaart beschikbaar zijn en elke bestuurder die in een rijdt met een digitale tachograaf moet een eigen bestuurderskaart hebben. De regelgeving voor de geldigheid van de kaart en voor de termijnen voor archivering verschillen per land en moet als  zodanig worden aangehouden.

 

  • Het voertuigkenteken van alle voertuigen met een nieuw kenteken moet in de digitale tachograaf worden ingevoerd door een erkende werkplaats en binnen 14 dagen na afgifte van het kenteken;
  • De bestuurderskaart-data moet worden gedownload en minstens eens per 21 dagen elektronisch worden gearchiveerd;
  • De voertuigdata vanaf digitale tachografen moet worden gedownload en minstens eens per 3 maanden elektronisch worden gearchiveerd;
  • ​De wagenparkbeheerder van het bedrijf moet de gedownloade data contoleren en zorgdragen dat de rij- en rusttijden inderdaad worden aangehouden. Wanneer er sprake is van overtredingen, dient hij de bestuurder te informeren en te waar-schuwen;
  • Om een zo hoog mogelijk niveau aan data-zekerheid te verkrijgen, moet van het data-archief regelmatig een back-up worden gemaakt die op een afzonderlijke schijf moet worden opgeslagen;
  • Alle voertuig- en bestuurdersdata moet voor een periode van 1 jaar worden opgeslagen en desgevraagd worden aan de autoriteiten ter controle worden overhandigd;
 

Vanaf Oktober 2012  is er tegen het manipuleren (o.a. door het gebruik van een magneet) een tweede snelheidssignaal nodig welke vergeleken wordt met het signaal van de snelheidsgever KITAS2+. Dit tweede snelheidssignaal moet geïmplementeerd zijn in alle nieuwe digitale tachografen.

 

Gevolg       ​De nieuwe DTCO® 1381 Rel. 2.1